Zorg

Intramurale zorg

Instellingen in de zorg hebben jaarlijks honderden binnenbranden met verschrikkelijke gevolgen voor een kwetsbare groep mensen en een enorme financiële schade.  Brandweer Nederland heeft daarvoor het project 'Geen nood bij brand, veiligheid in de zorg' opgezet. Het doel is samenwerken aan brandveiligheid in zorginstellingen door kennisuitwisseling met bestuurders, medewerkers en bewoners. Juist voor zieken is het bijvoorbeeld lastig vluchten, als de gang een parkeerplaats voor scootmobielen is. De Zorg Brandveilig is een ander initiatief van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland met hetzelfde doel.

Bent u werkzaam in de zorg? Dan kunt u bij beide websites uw licht opsteken bij deze projecten. 

Extramurale zorg

Steeds meer mensen wonen thuis en hebben zorg nodig, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Mensen die thuis zorg nodig hebben, zijn zelf verantwoordelijk voor hun brandveiligheid en moeten dus zelfredzaam zijn. Maar deze groep is wel extra kwetsbaar.

Een voorbeeldproject is De Ambassadeur, dat mensen ondersteunt die bij kwetsbare mensen achter de voordeur komen. Kent u mensen die thuis zorg ontvangen? Dan kunt u met deze projecten aan de slag. Laat u prikkelen en klik op een project. Ontdek wat er mogelijk is.

Heeft u een afgerond project? Klik HIER om uw project toe te voegen