| Glow in the dark sleutelhaakje | Detail | Projecten

Glow in the dark sleutelhaakje

Projectomschrijving:

In samenwerking met Sterker (sociaal werk) hebben we vrijwilligers die huisbezoeken afleggen bij senioren getraind op het gebied van brandveiligheid. Een mooi en (bijna) nieuw traject dat we in 2018 hebben opgezet. Deze vrijwilligers bezoeken zo’n 400 à 500 senioren per jaar.

Om iets bij de senioren achter te kunnen laten na een huisbezoek hebben we een sleutelhaakje ontwikkeld: een kaartje in de vorm van een vlam, waarbij het puntje van de vlam met glow in the dark-lak is gemaakt. In het donker geeft deze punt dus licht en kun je de vluchtsleutel die je eraan hebt gehangen, zien. Naast het feit dat het een mooie en duidelijke plek is voor je vluchtsleutel, staat er ook duidelijk op wat je moet doen om brand te voorkomen èn wat je moet doen als er brand is uitgebroken.

Kortom: een laagdrempelige manier om bij te dragen aan een groter brandveiligheidsbewustzijn bij een kwetsbare groep!

Doel:

Het is een middel om de voorlichting beter te laten beklijven, er staan duidelijke handelingsperspectieven op èn de vluchtsleutel krijgt hiermee een duidelijke plek.

Methodiek:

  • Voorlichting
  • Advies op maat
  • Wningcheck
  • Scholing

Lokatie:

Het sleutelkaartje gaat ingezet worden bij huisbezoeken aan ouderen. Het is een klein cadeautje dat we achter kunnen laten na een huisbezoek en geeft meteen duidelijke handelingsperspectieven: wat kunnen ze nu doen om brandveiligheid te vergroten en wat moet je doen als er daadwerkelijk brand is? Het haakje zelf is zichtbaar in het donker en biedt een mooie plek voor je vluchtsleutel.

Exposure:

We gaan het product binnenkort uitrollen. We gaan hiervoor onze eigen kanalen gebruiken, maar gaan ook media-aandacht vragen voor het kaartje.
Ze worden meegegeven aan huismeesters, sociaal werkers en voorlichters die bij mensen thuis komen.

 | Glow in the dark sleutelhaakje | Detail | Projecten
 | Glow in the dark sleutelhaakje | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Mw. B. Duijzer

Samenwerkende organisaties