Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de gehele inhoud van de website www.loketbrandveiligleven.nl Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Privacy verklaring
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. De informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren zodat deze nog beter gaat aansluiten bij de wensen en eisen van onze gebruikers. Zo maken we het samen beter. 

Uitsluiting van Aansprakelijkheid
Het Loket Brandveilig leven besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Het Loket Brandveilig leven aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Het Loket Brandveilig leven is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers indienen aan projecten en teksten en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Het Loket Brandveilig leven bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites. 

Auteursrechten en Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Brandweer Nederland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld voor het Loket Brandveilig leven. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is toegestaan mits het gedachtegoed aansluit bij de visie van deze website; 'het bevorderen van een brandveilig Nederland'. Het Loket Brandveilig leven gebruikt voornamelijk eigen (beeld)materiaal. Waar gebruik is gemaakt van (beeld)materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat gebruikt materiaal niet voor publiek is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier. 

Beschikbaarheid
De inhoud van projecten, thema's, onderwerpen, nieuws-items en de beschrijving van organisaties op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. 

Misbruik
Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Wij zijn erg gelukkig als bezoekers, die onvolkomenheden op deze website constateren, dit direct aan ons kenbaar maken. dit kan via het contactformulier.

Wilt u zelf een project starten?

Als u zelf een project over brandveiligheid wilt starten, kijk dan eerst of u inspiratie kunt vinden bij Projecten. Wilt u toch zelf aan de slag? Dan vindt u hier relevante informatie over een project opzetten, samenwerken, financieren, effectmeting en gedragsverandering.

Ontdek meer

Heeft u zelf een project brandveiligheid?

Heeft u zelf een project brandveiligheid die u wilt delen? Bent u er trots op en wilt u uw organisatie op de kaart zetten? Uw project kan anderen inspireren, enthousiasmeren en activeren. Hier kunt u uw project brandveiligheid indienen.

 Dien uw project in