Algemene voorwaarden

Loket Brandveilig leven
De website Loket Brandveilig leven is eigendom van Brandweer Nederland. Met deze website biedt Brandweer Nederland een uitgebreide zoekmachine die moet helpen als platform waarop diverse innovaties met elkaar gedeeld kunnen worden. 

Gebruik
Consumenten en bedrijven worden allen uitgenodigd gebruikt te maken van deze voorziening. Uitgangspunt is dat alle projecten, concepten, ideeën en interventies die worden ingediend worden geplaatst. Voorwaarde is dat de intentie van de betreffende interventie aansluiting heeft bij het gedachtegoed van deze website; een brandveilig Nederland.
Loketbrandveiligleven.nl is mede tot stand gekomen door Brandweer Brabant-Noord, Veiligheidsregio Limburg Noord en Brandweer Flevoland.

Eigendom: Brandweer Nederland
Project: T. de Laat (Brandweer Brabant-Noord), N. Boersma (Veiligheidsregio Limburg-Noord), R. Visser (Brandweer Flevoland)
Realisatie: Eleven BV te Rijswijk
Ontwerp: Aart & Van Breensma te Eindhoven

Wilt u zelf een project starten?

Als u zelf een project over brandveiligheid wilt starten, kijk dan eerst of u inspiratie kunt vinden bij Projecten. Wilt u toch zelf aan de slag? Dan vindt u hier relevante informatie over een project opzetten, samenwerken, financieren, effectmeting en gedragsverandering.

Ontdek meer

Heeft u zelf een project brandveiligheid?

Heeft u zelf een project brandveiligheid die u wilt delen? Bent u er trots op en wilt u uw organisatie op de kaart zetten? Uw project kan anderen inspireren, enthousiasmeren en activeren. Hier kunt u uw project brandveiligheid indienen.

 Dien uw project in