| Focus op WMO | Detail | Projecten

Focus op WMO

Project omschrijving

Door inzet van ambassadeurs, o.a. lokale betrokken organisaties/ partijen, de rookmelderdichtheid én risicobewustzijn vergroten bij inwoners met zorg in de gemeente Oldambt.
Daarnaast structurele borging door brandveiligheid mee te nemen in de ‘keukentafelgesprekken’ door de Wmo-consulenten. 

Doelstellingen

Rookmelderdichtheid én risicobewustzijn vergroten, bij inwoners met zorg in de gemeente Oldambt. Tevens het risicobewustzijn vergroten bij ambassadeurs, die aan dit project worden verbonden.

Methodiek

  • Voorlichting
  • Draagvlak creëren
  • Ketenaanpak
  • Scholing

Ervaringen

Een project voor Oldambters door Oldambters. Leverde positieve ervaring op. Het bracht partijen bijeen die elkaars bestaan (of uitvoering van taken) niet wisten en zorgde voor veel draagvlak.
Opgedane ervaringen door de rookmeldervrijwilligers zijn gedeeld in een bedankje, zie hiervoor de bedankfolder.

Effectmeting

nog niet bekend.

Setting / Locatie

Thuiswonende inwoners met zorg (Wmo/AWBZ) van de gemeente Oldambt.