| Ambassadeurs Brandveilig leven Limburg-Noord | Detail | Projecten

Ambassadeurs Brandveilig leven Limburg-Noord

Project omschrijving

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur. In de bijgevoegde handleiding wordt de training uitgebreid beschreven.

Doelstellingen

 Het doel van de Ambassadeurstraining is intermediairs zodanig op te leiden, zodat deze de boodschap van Brandveilig leven goed uit kunnen dragen naar kwetsbare burgers.

Methodiek

  • Scholing

Ervaringen

Eigen ervaringen:
Door andere organisaties te betrekken bij onze producten bereiken we de doelgroepen die we willen bereiken.

Succes- en verbeterpunten:
Een succespunt is dat we in samenwerking met andere organisaties de kwetsbare burgers bereiken.
Een verbeterpunt is dat we rekening moeten houden met de verschillende soorten groepen intermediairs. We moeten onze trainingen op doelgroep aanpassen.

Effectmeting

Het verloop is gemonitord door middel van evaluatieformulieren, die de deelnemers na de eerste en tweede bijeenkomst invullen. Iedereen is heel positief en heeft er veel van geleerd. De deelnemers geven aan in de toekomst zeker het gesprek over brandveiligheid met de burgers aan te gaan.

Exposure

Bij iedere activiteit die we vanuit Brandveilig Leven organiseren, vertellen we welke producten we allemaal leveren. Hierdoor weten verschillende partijen wat we kunnen leveren en weten ze ons te vinden. Tevens mond tot mond reclame, Facebook en Twitter

 | Ambassadeurs Brandveilig leven Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Ambassadeurs Brandveilig leven Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Ambassadeurs Brandveilig leven Limburg-Noord | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Limburg-Noord
brandveiligleven@vrln.nl
088 11 90 000

Contactpersoon:
Monique Leijssen
m.leijssen@vrln.nl

Samenwerkende organisaties