| Geen Nood bij Brand | Detail | Projecten

Geen Nood bij Brand

Project omschrijving

Het project is gericht op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn organisatie breed. Het hoofdonderdeel van het project is het uitvoeren van een veiligheidsexpeditie. Tijdens een veiligheidsexpeditie maken een bewoner van de zorginstelling, een BHV-er, facilitair medewerker, directielid, een verzorgende en de expeditieleider (Medewerker van de afdeling risicobeheersing van Brandweer Flevoland) een ronde door de zorginstelling. Tijdens deze ronde bekijken en bespreken zij verschillende onderdelen, zoals:

 • De buitenomgeving, bijvoorbeeld bereikbaarheid hulpdiensten versus toegankelijkheid taxi's.
 • Brand- en rookcompartimenten: wat is het doel, welke kennis is er over, wat zijn de belemmeringen in het dagelijks gebruik.
 • Vluchtroutes.
 • Blusmiddelen.
 • Gebruik van het gebouw: er wordt gekeken naar gevaren waardoor brand kan ontstaan door bijvoorbeeld roken en apparatuur.
 • Interne organisatie: zoals ontruimingsplan, BHV, kennis / gebruik brandmeldinstallatie.

 Tijdens de expeditie worden foto’s gemaakt, en kennis en ervaringen gedeeld. Dit levert knelpunten en leermomenten op. Hiermee gaat de zorginstelling aan de slag en legt dit vast in een verbeterplan brandveiligheid. Met de veiligheidsexpeditie en het verbeterplan brandveiligheid wordt een situatie gecreëerd waarin zowel medewerkers van de zorginstelling als leidinggevenden en directie zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid op het terrein van brandveiligheid.

 Het project kan verder uit de volgende (afhankelijk van kennis en behoefte) onderdelen bestaan:

 • Ontruimingsoefening
 • Doelgroepen middag
 • E-learning
 • Zelf controlelijsten

Doelstellingen

Geen nood bij brand! is een uniek samenwerkingsproject tussen brandweerkorpsen en zorginstellingen om de brandveiligheid structureel te verbeteren.
Het project is gericht op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn organisatie breed.

Methodiek

 • Voorlichting
 • Draagvlak creëren
 • Expeditie

Ervaringen

Voor de korte termijn neemt het veiligheidsbewustzijn toe. Dit neemt echter na bepaalde tijd weer af.

Effectmeting

n.v.t.

Exposure

n.v.t.

Setting / Locatie

Zorginstellingen

 | Geen Nood bij Brand | Detail | Projecten
 | Geen Nood bij Brand | Detail | Projecten
 | Geen Nood bij Brand | Detail | Projecten
 | Geen Nood bij Brand | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Flevoland
Dhr. T. Langendijk

Samenwerkende organisaties