| De Makkelijke Home Makeover | Detail | Projecten

De Makkelijke Home Makeover

Project omschrijving

We combineren brand- met valpreventie, samen met onze partners. Op deze manier bundelen we de krachten, maken we zowel brand- als valpreventie effectiever en maken we het eenvoudiger voor inwoners om hun huis veiliger te maken. De maatregelen voor brand- en valpreventie liggen immers dichtbij elkaar: zo wil je geen objecten hebben waarover je kunt struikelen in de vluchtweg voor brand…

Door de combinatie komen we ook makkelijker aan tafel bij partners uit de zorg- en welzijnssector: denk aan ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen.

We houden rekening met principes uit de psychologie en de marketing. Spil van de campagne is een website, waarmee we het nemen van maatregelen makkelijker, normaler en leuker willen maken (peer pressure, het wegnemen van drempels om in actie te komen). Daarvoor hebben we het concept De Makkelijke Home Make Over gekozen. Met dit concept zeggen we: een mooi huis is ook een veilig huis en de klusjes om daartoe te komen zijn zo gedaan.

Door de maatregelen te koppelen aan een concept dat mensen associëren met entertainment, verhogen we de kans dat mensen zich met dit onderwerp willen bezighouden. We blijven bewust weg van het hard wijzen op gevaren en het inpeperen van de doelgroep dat ze ouder en kwetsbaarder worden. Onderzoek wijst namelijk uit dat dit niet effectief is.

In dit concept is ook het inzicht meegenomen dat is verkregen door recentelijk onderzoek naar brandveiligheid bij 65-plussers. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Limburgse brandweerregio’s. Hieruit blijkt dat de meeste mensen zich er wel van bewust zijn welke maatregelen nodig zijn, maar niet weten hoe ze die uit moeten voeren. Ja natuurlijk is een rookmelder nodig, maar op welke plek moet-ie komen en hoe hang ik de melder op? Hier spelen we op in door in korte klusfilmpjes te laten zien hoe je dit aanpakt.

Doel

Zorgen dat 65-plussers maatregelen nemen (of dat mensen in hun netwerk dat doen) om leed en schade door branden en valongelukken te voorkomen.

Methodiek

 • Voorlichting
 • Ketenaanpak
 • Advies op maat
 • Woningcheck

Ervaringen

 • De combinatie met valpreventie is logisch en krachtig.
 • Ouderen willen niet geconfronteerd worden met hun leeftijd: dit is cruciaal om mee te nemen in de communicatiestrategie.
 • Het clichébeeld van een gebouwen oud vrouwtje met een rollator klopt niet: de ouderen van nu zijn de generatiegenoten van de Rolling Stones. Heel veel ouderen zijn actief, bij de tijd. Het is cruciaal om ze op de juiste toon aan te spreken.
 • Het verhaal dat ouderen niet online te bereiken zijn is achterhaald. Tachtig procent van de mensen tussen 65 en 75 zijn online actief, ook de ‘oudere ouderen’ worden digitaal steeds vaardiger (maar uiteraard is niet iedereen online, hier hebben we rekening mee gehouden in ons concept)
 • Eye-opener: in elke gemeente zijn er al veel initiatieven op het gebied van veiligheid. De kunst is om deze lokale initiatieven te versterken en aan elkaar te verbinden.

Effectmeting

 • Website met tips en filmpjes die laat zien hoe je een huis eenvoudig veiliger kan maken.
 • Op dezelfde website kunnen mensen lokale initiatieven vinden die hen kunnen helpen bij het voorkomen van leed door branden in huis. Een voorbeeld is de lokale afdeling van het Rode Kruis die op aanvraag woningchecks uitvoert op brand- en valveiligheid. Een ander voorbeeld is ouderenorganisatie WonenPlus die op verzoek kan helpen met het veiliger maken van de woning. Ook het rookmelderteam van de Brandwondenstichting is hier vermeld.
 • Door de samenwerking zichtbaar te maken op de website, komt er enthousiasme los en melden steeds meer organisaties zich die willen samenwerken.

Setting / locatie

Bij inwoners thuis

Exposure

 | De Makkelijke Home Makeover | Detail | Projecten
 | De Makkelijke Home Makeover | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Dhr. M. de Bruijn

Samenwerkende organisaties