| Wijkgerichte aanpak, senioren en brandveiligheid | Detail | Projecten

Wijkgerichte aanpak, senioren en brandveiligheid

Projectomschrijving

Het geven van voorlichting aan zelfstandig wonende senioren. De meest risicovolle groep wordt hierdoor bereikt. 

Doelstellingen

Verhogen (brand)veiligheidsbewustzijn van de bewoners

Methodiek

  • Voorlichting
  • Ketenaanpak
  • Advies op maat

Ervaringen

Het project heeft een groot bereik, is schaalbaar en toepasbaar voor andere doelgroepen.
Een schouw van het complex maakt het lokaal en interessant voor de bewoners.
Door de ketenaanpak wordt de boodschap versterkt, de regierol van de gemeente is een essentiële factor.

Effectmeting

Tijdens de verschillende voorlichtingsbijeenkomsten is de animo toegenomen door de PR vanuit betrokken partijen.
Het vervolg van de voorlichtingsbijeenkomsten dient nog door te worden ontwikkeld (bijv. een vervolg afspraak of herhaling op dezelfde locatie, etc.)

Exposure

Gemeentelijke PR, externe PR van corporaties

 | Wijkgerichte aanpak, senioren en brandveiligheid | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Dhr. F. Willemze

Samenwerkende organisaties