| Productencatalogus Brandveilig Leven | Detail | Projecten

Productencatalogus Brandveilig Leven

Project omschrijving

De productencatalogus beschrijft een twaalftal concrete producten en zijn doelgroepgericht. Bijvoorbeeld voor doelgroepen waarvan gebleken is dat ze kwetsbaar zijn op het gebied van brandveiligheid (denk aan ouderen) of juist toegankelijk zijn voor kennis over dit onderwerp (denk aan kinderen).
Daarbij zijn ze risicogestuurd en is de vraag gesteld wat voor hun de (grootste) risico’s zijn. Het totaal bevat een mix van landelijke, regionale en lokale producten voor verschillende doelgroepen.
Elk product geeft in inzicht in het doel, doelgroep, te nemen stappen, benodigde capaciteit en middelen (toolkit). De bondige beschrijving is intern gericht en extern bruikbaar. Daarbij is de catalogus is een dynamisch document.
Opgedane ervaringen worden verwerkt en het aanbod aan de producten wordt actueel gehouden. 

Doelstellingen

De productencatalogus geeft inzicht in de interventiemogelijkheden voor Brandveilig Leven.
Het is daarbij een keuze instrument om het best passende product te kiezen voor een specifiek doel of doelgroep.
Daarnaast biedt het een naslagwerk voor diegenen die ermee aan de slag gaan.

Methodiek

  • Voorlichting
  • Ketenaanpak
  • Draagvlak creëren

Ervaringen

nog niet bekend

Effectmeting

nog niet bekend.

Exposure

Intranet, verspreiden van (hard-copy) exemplaren, social media.

Setting / Locatie

Eigen organisatie, gemeenten, externe partijen. 

 | Productencatalogus Brandveilig Leven | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Veiligheidsregio Groningen
Dhr. C. Vaarkamp

Samenwerkende organisaties