| Eerste Hulp Bij Ontruimen | Detail | Projecten

Eerste Hulp Bij Ontruimen

Productomschrijving

Als bedrijfshulpverlener (BHV'er) streeft u naar een veilige omgeving, maar u heeft mogelijk te maken met minder zelfredzame mensen, bijzondere risico's in uw bedrijf of grote groepen waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt.

In een uitdagende of complexe situatie is de kans op brand groter en heeft u soms een kortere tijd om te ontruimen. Een flinke uitdaging dus !!

U staat hier niet alleen voor. De brandweer begeleidt u in een oefening aan tafel, brengt preventieve maatregelen in beeld en leert u wat u kunt doen bij brand. Waar mogelijk betrekt u medewerkers, bewoners, mantelzorgers en cliënten bij de oefening.

De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de BHV, maar iedereen in de organisatie heeft een rol, van hoog tot laag.

Voor wie?

Het product Eerste Hulp Bij Ontruimen wordt aangeboden aan bedrijfshulpverleners, facilitair verantwoordelijken en leidinggevenden.

Wat houdt het in?

Eerste Hulp Bij Ontruimen is een laagdrempelige table-top oefening waarin een ontruiming op tafel wordt nagespeeld. Maatwerk is mogelijk. Alle deelnemers ontvangen na afloop een klein presentje.

Samenwerking

Als brandweer werken we graag met u samen. Uw organisatie initieert, stelt tijd en ruimte beschikbaar en levert plattegronden van het gebouw. De brandweer verzorgt voor u de training.

Kosten

De inzet van Brandweer Brabant-Noord is kostenloos.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit product kunt u kijken op www.eerstehulpbijontruimen.nl

Klik HIER voor meer informatie over Brandweer Brabant-Noord 

 (Eerste Hulp Bij Ontruimen is een initiateif van Veiligheidsregio Utrecht.)

 | Eerste Hulp Bij Ontruimen | Detail | Projecten
 | Eerste Hulp Bij Ontruimen | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Brabant-Noord
Tjerk de Laat & Niek van Boven

Samenwerkende organisaties