| Interne Ambassadeurs | Detail | Projecten

Interne Ambassadeurs

Projectomschrijving:

De afgelopen jaren hebben we vol ingezet op de externe ambassadeurs, gericht op intermediairs die bij onze doelgroep (senioren) achter de voordeur komen en op basisschoolleerlingen die een woningcheck uitvoeren bij hun opa en oma (Woningcheckers). Echter, het is belangrijk niet te onderschatten hoeveel potentiële “Ambassadeurs Brandveilig Leven” er in de eigen organisatie aanwezig zijn.
Wij hebben bovendien het geluk dat de GGD onderdeel is van onze organisatie. Er valt veel winst te behalen door meer samen te werken met andere afdelingen binnen de organisatie (GGD, Brandweer, BO, Management’). Kortom: tijd om elkaar (weer opnieuw) te leren kennen en tegelijkertijd een beroep doen op de vele interne medewerkers/vrijwilligers.
Bovendien blijkt dat er bij veel collega’s, specifiek repressie (beroeps + vrijwilligers), nog een aantal verouderde beelden over Brandveilig Leven bestaan. Het is verstandig deze beelden bij te stellen naar de huidige realiteit en de collega’s de juiste kennis te geven, zodat zij in een positie worden gebracht waarin zij onze ambassadeur kunnen zijn.  

Doel:

Collega's binnen de veiligheidsregio betrekken en bewust maken van brandveilig leven.

Methodiek:

  • Voorlichting
  • Ketenaanpak
  • Dragvlak creëren
  • Advies op maat
  • Scholing

Lokatie:

Het product is binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord ingezet.

We zijn gestart met collega’s van de GGD (JGZ) en is inmiddels grotendeels uitgerold binnen de rest van de organisatie.

De collega’s van JGZ hebben hun kennis in eerste instantie kunnen overdragen aan de kersverse ouders die in oktober zijn bezocht voor de hielprik, maar dragen deze kennis nog steeds over aan diverse doelgroepen. 

Exposure:

Er is een managementopdracht opgehaald om het project binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord uit te zetten.

Intern heeft het project volop aandacht gehad door berichten te plaatsen op onze interne communicatiekanalen. Daarnaast dragen onze collega’s de boodschap ‘brandveiligheid’ ook uit naar hun samenwerkingspartners, familie en vrienden. Hierdoor zijn er diverse aanvragen van andere organisaties binnengekomen om een van onze projecten rondom brandveiligheid in te zetten.

 | Interne Ambassadeurs | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Limburg Noord

Samenwerkende organisaties