| Samen Brandveilig, woningcorporaties en brandveiligheid | Detail | Projecten

Samen Brandveilig, woningcorporaties en brandveiligheid

Project omschrijving

Met behulp van het Regieweb – Maturity Model Brandveiligheid worden alle woningcorporaties gescoord en wordt structurele samenwerking aangegaan om het brandveiligheidsbewustzijn van de woningcorporaties te vergroten.
Daarbij ligt de focus op zowel de hardware als de software die de brandveiligheid bepalen bij de woningcorporatie, d.w.z. de gebouwkant respectievelijk de menskant. 

Methodiek

  • Draagvlak creëren
  • Samenwerkingsproces met woningcorporaties als intermediar richting huurders.

Ervaringen

 Ervaringen brandweer Gelderland-Midden:

  • Nulmeting biedt goed overall-beeld.
  • Veel werk om woningcorporaties te overtuigen om meer te doen dan wettelijk is vereist.

 Voor ervaringen van woningcorporaties is het nog aan de vroege kant.

 Succesfactoren:

  • Structurele aanpak met woningcorporaties, die niet afhankelijk is van personen
  • Nulmeting biedt zicht op bewustwording brandveiligheid van alle woning-corporaties in het verzorgingsgebied
  • Medewerkers brandweer die vooral regelgericht werken, worden gestimuleerd om risicogericht samen te werken aan verhogen veiligheid.
  • Met Regieweb (woningcorporatie achtergrond) heb je een deskundige partij aan boord, waardoor goede start met het project kan worden gemaakt.

 Verbetering:

  • Project in ontwikkeling: aantal zaken zullen zich nog moeten bewijzen.
  • Accountmanagement richting de individuele woningcorporatie is een leerproces.

Effectmeting

Het project is complex, doordat het zich richt op 30 woningcorporaties, op professionele en particuliere verhuur en op zowel de hard- en software die de brandveiligheid bepalen bij de woningcorporatie (de gebouw- respectievelijk de menskant).
Voor de echte verbeterslag wordt 5 tot 10 jaar genomen; er is dus nog niet geëvalueerd.

 Er zijn KPI’s vastgesteld. Afgezien van de algemene score aan de hand van het RW-Maturity Model Brandveiligheid®, moet nog een nulsituatie worden bepaald,. 

Setting / locatie

Woningcorpraties