| Brandweer bij de bingo | Detail | Projecten

Brandweer bij de bingo

Project omschrijving

Met ‘Brandweer bij de bingo’ haakt de brandweer goed aan bij de belevingswereld van ouderen (gelet op de 7 soft spots ouderenmarketing). Bovendien sluiten we aan op bestaande bingo-momenten die gekend zijn en waar ouderen al (in grote aantallen) naartoe gaan.

Doelstellingen

De combinatie bingo en brandweer is gemaakt om de doelgroep ouderen beter te bereiken.

Methodiek

  • Voorlichting

Ervaringen

De ervaringen zijn goed:

  • Brandweer hoeft niet op zoek naar publiek. De eigen medewerkers vinden het erg leuk om te doen.
  • Partners doen bijna allemaal graag mee. Extra beleving (en prijzen) bij de bingo. Hoewel er af en toe vrees was of de bingo op de vertrouwde wijze kon plaatsvinden.

 De quote van de dag: ‘Als ik een rookmelder in de badkamer hang, wat dan?’
 Antwoord brandweer: we hebben overal een oplossing voor, als je een rookmelder in de badkamer hangt , moet je met koud water douchen en wassen.

 Succesfactoren:

  • Dicht bij de doelgroep ouderen
  • Volle zalen
  • Relatief geringe organisatielast voor de brandweer

Verbeterpunten:

  • Bij een volgende actie ook promotiemateriaal (bijv. poster) ontwikkelen

Analoge kookwekker als prijs (digitale kookwekker vinden ouderen niet handig)

Effectmeting

Vooraf heeft geen meting plaatsgevonden. Wel achteraf. Hiervan is een evaluatie memo opgesteld.
Enkele algemene bevindingen:

  • De actie was een groot succes! Dit geldt zowel voor de opkomst als de ervaringen van de senioren. Dat laatste blijkt uit de bijna 100% score of de bingo met de brandweer als prettig werd ervaren.
  • Een groot deel van de senioren zegt extra maatregelen te gaan nemen: vooral, maar niet alleen gericht op rookmelders ophangen.
  • Veel senioren heb hier voldoende informatie aan; een ander deel wil meer informatie, maar slechts een handvol laat een mailadres achter of geeft aan zelf informatie te zoeken.

Exposure

We haakten aan bij bestaande bingomiddagen. Communicatie daarover loopt al via de partners. Dus extra exposure was niet nodig.

 Interne communicatie via Brandweerjournaal en kwartaalblad Brandende Kwesties.

Setting / Lokatie

Op locaties die bij de ouderenbonden en welzijnsorganisaties in gebruik zijn om bingomiddagen te houden; veelal gemeenschapszalen of bij zorginstellingen.

 

 | Brandweer bij de bingo | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Dhr. H. Jongen

Samenwerkende organisaties