| Workshop Langer Veilig Thuis wonen | Detail | Projecten

Workshop Langer Veilig Thuis wonen

Projectomschrijving

Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden die 3 verschillende organisaties, te weten de brandweer, de ledenvereniging Espria en de thuiszorgwinkel Medipoint,  bieden om Veilig Langer Thuis te kunnen blijven wonen.

Onder andere aandacht voor valveiligheid, producten die de woning veiliger maken en brandveilig leven (voorkomen, ontdekken en reageren).

Doelstellingen

De workshop, een samenwerkingsproduct van 3 verschillende organisaties, is gericht op het langer veilig thuis wonen van kwetsbare personen.

De Ledenvereniging, de thuiszorgwinkel en de brandweer hebben kennis, producten en netwerken in de workshop gebundeld

Methodiek

  • Voorlichting

Ervaringen

Tijdens de brandpreventieweken is de workshop op 14 plaatsen georganiseerd in zeven Veiligheidsregio’s.

 Daarnaast is de workshop georganiseerd voor verschillende organisaties van kwetsbare personen.

De samenwerking heeft tot gevolg gehad dat de partners nu in hun eigen netwerk ‘brandveilig leven’ structureel meenemen.

De brandweer is/wordt uitgenodigd om brandveilig leven te promoten op informatiebijeenkomsten voor de leden van de ledenvereniging (voornamelijk ouderen)

Effectmeting

Iedere workshop wordt na afloop geëvalueerd.

De deelnemers hebben de workshop met gemiddeld een 8,4 beoordeeld.

Exposure / Lokatie

In het ledenmagazine van de ledenvereniging (350000 leden);

De digitale nieuwsbrief van de ledenvereniging;

Advertenties in regionale dagbladen;

Persberichten;

Mondelinge aandacht voor de workshop in het netwerk van de ledenvereniging.

De brandwondenstichting en de brandweer in Nederland heeft de samenwerking die heeft geleid tot de workshop beloond met de gouden rookmelder! 

 | Workshop Langer Veilig Thuis wonen | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Drenthe
Mw. A. Hulshof - Mourits

Samenwerkende organisaties