Veilig Prettig Thuis

Projectomschrijving

Veilig Prettig Thuis Is een samenwerking tussen meerdere (sociale) lokale partners gericht op de doelgroep 'ouderen'. We delen onze kennis als beinvloeders onderling, we delen dit met de doelgroep zelf én hun sociale omgeving. Daarbij hebben we een oor en oog functie voor elkaar en kunnen snel zaken signaleren en ondersteunen waar nodig.

 Door het structureel organiseren van informatie bijeenkomsten onder de naam: "Veilig Prettig Thuis" bij en mét de lokale partners, worden zowel ouderen als sleutelfiguren van alle samenwerkingspartners op de hoogte gehouden van onze gezamenlijke uitdaging. 

Met Veilig Prettig Thuis werken we samen aan het doel om risico's in en rondom de woonomgeving bij de ouderen in beeld te brengen. Bij deze doelgroep, die door alle maatschappelijke veranderingen langer thuis (moeten) blijven wonen, zetten we  gezamenlijk in op bewustwording.

 Een volgende stap is gedragsverandering door het bieden van de juiste handelingsperspectieven waarbij m.n. de omgeving van ouderen een rol kan spelen. Deze is vaker makkelijker in de positie om dingen ook 'echt' te veranderen, denk hierbij aan 'de kinderen van..' of vrijwilligers van buurtverenigingen en sociale klussendiensten.

 Op deze manier hopen we de ouderen op een verantwoorde wijze langer prettig thuis te kunnen laten wonen. Daar waar een veiligheidsvraagstuk de kop opsteekt, of door een samenwerkingspartner wordt geconstateerd, hebben we samen altijd wel iemand in de buurt die kan helpen aan een passende oplossing.

Doel

Risico's in en rondom de woonomgeving bij ouderen in beeld te brengen, in te zetten op bewustwording en daarna gedragdsverandering waarbij de omgeving van de ouderen wordt ingezet.

Methodiek

  • Ketenaanpak
  • Draagvlak creëren

Lokatie

Deze samenwerking acteert op verschillende niveaus.

  • Op organisatie niveau om belangen met elkaar af te stemmen en samen te werken aan dezelfde doelstellingen.
  • Daarnaast zijn we lokaal actief in de gemeente in wijken en buurten, daar waar een veiligheidsvraagstuk speelt. Eenzelfde aanpak kan dan met meerdere buurten gedeeld worden.
  • Specifiek in de straat of op huisadres. Hier ligt mn een rol voor de directe sociale omgeving van de ouderen. Denk hierbij aan de inzet van een thuiszorgorganisatie die een oogje in het zeil houdt, of een buurman of -vrouw.

Exposure

  • Er is een folder opgemaakt
  • Presentatie aan de directie van de verschillende partners
  • Presentatie tijdens ouderencongres in gemeente Oss

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Dhr. Niek van Boven

Samenwerkende organisaties