| Voorlichtingsbezoek thuiswonende senioren | Detail | Projecten

Voorlichtingsbezoek thuiswonende senioren

Project omschrijving

Het team Brandveilig Leven brengt een voorlichtingsbezoek aan een woongebouw zonder zorg, waar veel senioren zelfstandig wonen. Samen met de bewonerscommissie/VVE wordt een rondgang door het gebouw gemaakt. Aan de hand van een checklist worden verschillende brandveiligheidszaken besproken. Het voorlichtingsbezoek is geen controle: er wordt uitgelegd waar de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen voor bedoeld zijn en welke aandachtspunten gezien worden. Deze punten zijn gecommuniceerd met de bewonerscommissie/VVE, met als doel om deze punten te delen met de overige bewoners.  Alle bewoners ontvangen daarnaast een brief en folders over brandveiligheid en de verantwoordelijkheid die zij hebben om hun woongebouw brandveilig te houden.

De voorlichtingsbezoeken vielen mooi samen met het jaarthema van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ): ‘Brand en verminderd zelfredzamen’. De laatste 4 maanden van 2017 zijn medewerkers van de VRGZ in gesprek gegaan met de doelgroep van het jaarthema: ouderen die op steeds latere leeftijd nog zelfstandig wonen en tijdens een crisis mogelijk verminderd zelfredzaam zijn.
Het doel van dit onderzoek was onder andere om inzichtelijk te krijgen of deze doelgroep zich bewust is van de risico’s, of ze weten wat ze moeten doen bij een brand en welke vragen er bij hen over dit onderwerp leven. 

Deze groep mensen zal de komende jaren alleen maar groter worden. Daarom wilden we niet alleen óver, maar ook mét hen te praten. In totaal werden 14 woongebouwen bezocht, verspreid over 8 gemeenten en spraken we met 175 bewoners. De gemiddelde leeftijd van de mensen die we spraken, was 76 jaar.

Doel

Veiligheidsbewustzijn creëren bij thuiswonende senioren.
Informatie ophalen over de behoefte die de doelgroep heeft om voorgelicht te worden.

Methodiek

  • Voorlichting
  • Expeditie

Ervaringen

Op basis van de rondgang in de woongebouwen waar ook de enquêtes zijn afgenomen,  hebben we ons plan voor 2018 aangepast. Zo ontvangen de woongebouwen waar we vorig jaar geweest zijn dit jaar opnieuw een brief met aandacht voor brandveiligheid en bijbehorende handelingsperspectieven.

Hiermee herhalen we de boodschap zodat deze nog beter beklijft. Daarnaast blijkt dat het in gesprek gaan met bewoners veel informatie en betrokkenheid oplevert.

Effectmeting

De opbrengst van de gesprekken maakt duidelijk waar verbeteringen mogelijk zijn. Het geeft waardevolle informatie voor de communicatie: waar leg je de accenten en welke vorm gebruik je?

Niet alleen naar de bewoners zelf, maar ook de richting de partners waar we als Veiligheidsregio mee samen werken. 

Setting / locatie

Woongebouwen voor senioren

 

 

 

 

 | Voorlichtingsbezoek thuiswonende senioren | Detail | Projecten
 | Voorlichtingsbezoek thuiswonende senioren | Detail | Projecten
 | Voorlichtingsbezoek thuiswonende senioren | Detail | Projecten
 | Voorlichtingsbezoek thuiswonende senioren | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Gelderland Zuid
B. Duijzer

Samenwerkende organisaties