| QuickScan Brandveiligheid | Detail | Projecten

QuickScan Brandveiligheid

Project omschrijving

Met de QuickScan richten we ons op het voorkomen van slachtoffers en de bedrijfscontinuïteit. Samen met de ondernemers gaan we laagdrempelig en met een positieve intentie in gesprek over 12 aandachtspunten om het samen nog beter te organiseren.

Een informeel gesprek over het bedrijf, de wijze waarop (brand)veiligheid een plekje heeft in de organisatie gecombineerd met een ronde door het bedrijf. We richten ons daarbij op ‘vluchtveiligheid’ en de ‘bedrijfscontinuïteit’. Tezamen geeft dit een goed beeld en met de ondernemer bespreek je de aandachtspunten en benoem je de risicogerichte aspecten om het veiliger te kunnen maken.

Doel

Laagdrempelig en met een positieve intentie in gesprek gaan met ondernemers om de brandveiligheid samen nog beter te organiseren.

Methodiek

  • Voorlichting

Ervaringen

Ondernemers zijn enthousiast en voelen zich erg gewaardeerd. Men geeft aan dat deze manier van benaderen veel positiever is. De ogen gaan open als men risicogericht naar hun eigen bedrijf gaat kijken. De neuzen staan al redelijk snel dezelfde kant op. Geen enkele ondernemer wil dat de vluchtveiligheid onvoldoende is en daarnaast is het afbranden van een prachtig bedrijf zeker niet gewenst.

Effectmeting

  • Goede positieve reacties naar brandweer én bestuurders over deze aanpak.
  • Ondernemers voeren 100% méér acties uit dan volgens regelgeving voorgeschreven.
  • Intentie ondernemers is ronduit goed te noemen.

Setting / locatie

Bedrijven, organisaties

Meer informatie

De QuickScan wordt toegepast bij bedrijven en ondernemers die deelnemen aan Het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Klik HIER voor meer informatie over Het Keurmerk Veilig Ondernemen

Klik HIER voor meer informatie over Brandweer Brabant-Noord 

 | QuickScan Brandveiligheid | Detail | Projecten
 | QuickScan Brandveiligheid | Detail | Projecten
 | QuickScan Brandveiligheid | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Brabant-Noord
Tjerk de Laat & Niek van Boven

Samenwerkende organisaties