| Interne ambassadeurs Brandveilig Leven | Detail | Projecten

Interne ambassadeurs Brandveilig Leven

Project omschrijving

Het ‘opwarmen’ van verschillende ‘koude’ teams / afdelingen binnen de organisatie door hen te informeren over brand, brandrisico’s en brandveiligheid. Deze voorlichting wordt aangevuld met een instructie kleine blusmiddelen. Na afloop wordt een BVL-pakketje uitgedeeld, bestaande uit een rookmelder, de folder Brandveilig Wonen en een informatiemodule over BVL.

Het organiseren van een poule aan kerninstructeurs BVL, die op oefenavonden repressie, BVL en het ambassadeurschap toelichten aan de ‘warme’ medewerkers.

Doelstellingen

•    Bewustwording rondom brand(risico’s) en gedragsverandering stimuleren om de brandveiligheid en zelfredzaamheid van allereerst onze eigen medewerkers, maar ook hun omgeving, te vergroten.
•    Daarnaast heeft dit deelproject als voordeel dat de medewerkers van koude en warme vloeren met elkaars taken en werkgebied kennismaken, met uiteindelijk een positief effect op de interne bedrijfsvoering en het begrip hier rondom.
•    Doel is ook om draagvlak en ambassadeurs te genereren voor Brandveilig Leven binnen de brandweerorganisatie.
•    Ook is het de bedoeling om minimaal 90% van de organisatie met de BVL-boodschap te bereiken zodat iedereen bekend is met BVL en de BVL-boodschap

Methodiek

  • Voorlichting
  • Draagvlak creëren

Ervaringen

•    Voornamelijk uitgesproken positieve reacties.
•    De inhoud roept allerlei leuke discussies op.
•    Medewerkers geven zelf aan dat bewustwording toe neemt naar aanleiding van de instructie
•    Medewerkers voelen zich aangespoord om de eigen woonomgeving kritisch te bekijken.
•    Medewerkers zijn actief betrokken en oordelen kritisch op een leuke manier
•    Sommige medewerkers ondernemen actie naar aanleiding van de instructie. Zo was er een medewerker die handelt in verbrandingstoestellen en in de toekomst, als service van de zaak, besloten heeft om gratis CO-melders te plaatsen bij levering van een verbrandingstoestel.

Enkele voorbeelden van reacties:

-" Leuke avond, interessant. Dit onthouden we. Ik besef me nu dat er zoveel doden per jaar zijn. Dat hoor je natuurlijk wel eens van iemand om je heen ofzo, maar echt even alles op een rijtje en de risico’s erbij, dat maakt me wel weer wat bewuster van alles".
-“Er zitten veel dingen in die helder zijn voor ons, maar is toch allemaal zeker goed om eens te herhalen. Aan de hand van voorbeelden wordt het verhaal heel goed naar voren wordt gebracht.”
-“Je wilt niet weten op wat voor plaatsen we komen, waar dit allemaal werkelijkheid wordt. Ik ben blij dat dit verhaal nu voor iedereen duidelijk is en breder verteld wordt dan alleen dat we het zelf zien.”
-“Je weet wel waar CO melders voor zijn. Maar precies wat en hoe, dat geldt voor alles eigenlijk, en dat filmpje. Zeker interessante avond”.

Effectmeting

Zo nu en dan is iemand van team BVL aangesloten bij een instructie om feedback te vragen en aantekeningen te maken. Zie enkele ervaringen hierboven.

Setting / locatie

De koude medewerkers hebben de instructie gevolgd bij het Regionaal Opleidings Centrum te Margraten.
De warme medewerkers hebben de instructie gevolgd tijdens oefenavonden op hun eigen kazerne.

Exposure

Instructies aan koude medewerkers zijn gepland door afspraken te maken met de teamleiders.
Instructies aan warme medewerkers zijn, na een presentatie aan oefencoördinatoren, door oefencoördinatoren ingepland tijdens oefenavonden.

 | Interne ambassadeurs Brandveilig Leven | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Zuid Limburg
088-4507450
info@brwzl.nl

Contactpersoon:
J.A.M. (Jos) Loijens
J.Loijens@brwzl.nl

Samenwerkende organisaties