| Intentieverklaring campagne CO | Detail | Projecten

Intentieverklaring campagne CO

Projectomschrijving

Door als ketenpartners samenwerking te zoeken en krachten te bundelen, bereiken we een grote doelgroep met een concrete boodschap.

De kracht zit met name in het feit dat monteurs worden ingezet als ambassadeurs op het gebied van CO. We sluiten aan bij een ‘natuurlijk’ moment, waardoor het heel logisch is om inwoners ook te informeren over CO.

Doel

Burgers in Twente voorlichten over het risico van CO-uitstroom, zodat zij meer veiligheidsbewust en alert worden en daar ook naar gaan handelen om de kans op CO-vergiftiging te voorkomen.

Dit doen we door concrete acties:

  • Geas: een informatiesessie organiseren voor Brandweer Twente, waarin uitleg wordt gegeven over de werkwijze van monteurs en het gebruik van de installatie.
  • Brandweer Twente: een informatiesessie organiseren voor monteurs van Geas waarin zij handvatten ontvangen over hoe een voorlichtingsboodschap overgebracht kan worden + overdragen van de inhoudelijk voorlichtingsboodschap
  • Geas monteurs via Brandweer Twente faciliteren met voorlichtingsmiddelen, zodat zij de voorlichtingsboodschap kunnen uitdragen bij de aangesloten 145.000 huishoudens.
  • Het concept CO-preventie benoemen op de websites van Geas en aanbieden bij de woningbouwverenigingen met een Geas contract.
  • Het leveren van communicatiemiddelen aan Geas door Brandweer Twente/ gezamenlijk promotiemateriaal ontwikkelen.

Aanvullende acties vanuit Brandweer Twente:

  • De CO-preventieboodschap uitdragen tijdens het uitvoeren van woningchecks.
  • CO-preventie toevoegen aan de veiligheidsscenario's van de Risk Factory Twente.

Methodiek

  • Voorlichting
  • Ketenaanpak

Ervaringen

Medewerkers van beide partijen hebben veel van elkaar geleerd. Input van Brandweer Twente wordt nu dagelijks door de monteurs gebruikt.

 Belangrijk leerpunt is dat de landelijke folder CO (van Brandweer Nederland) op één punt niet overeenkomt met de servicecontracten die Geas afsluit met huishoudens:

Brandweer Nederland adviseert om toestellen eens per jaar te laten controleren, terwijl Geas contracten afsluit waarbij toestellen eens per 18 of 24 maanden gecontroleerd worden.

Dit heeft er toe geleid dat monteurs van Geas niet de landelijk CO folder gebruiken om af te geven. In plaats hiervan wordt gewerkt aan een aangepaste folder.

Effectmeting

nnb

Setting / locatie

Woningen

 

 

 

 | Intentieverklaring campagne CO | Detail | Projecten
 | Intentieverklaring campagne CO | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Twente
Mw. J. Vennegoor

Samenwerkende organisaties