Huisbezoek ouderen door MBO studenten

Projectomschrijving:

Het project omvat huisbezoeken brengen aan ouderen van 75+, waarbij de brandveiligheid gecheckt wordt en het gesprek wordt aangegaan over babbeltrucs (politie) en eenzaamheid (welzijndsorganisatie) 

Doel:

De doelstelling is gericht op de inhoud én op het leerproces van de studenten:

  • De (brand-)veiligheid bij ouderen verhogen & bewustzijn creëren door woningcheck uitvoeren/ voorlichting geven bij ouderen van 75+.
  • Praktijkervaring op doen en de sociale competenties oefenen door de MBO studenten.

Methodiek:

  • Woningcheck
  • Netwerk vergroten / versterken

Ervaringen:

Het is werken om de actie van de grond te krijgen, maar het project draagt bij aan het versterken van het netwerk rondom ouderen. Brandveiligheid is het speerpunt van de woningbezoeken; dat betekent ook dat de brandweer de meeste energie in de voorbereiding, actie en evaluatie steekt.
In het persoonlijke contact met de ouderen staat de kwaliteit voorop in plaats van de kwantiteit. Dit vinden alle betrokkenen goed en de juiste weg.
De ervaring van de studenten is goed. Zowel over de instructie (meer kennis en bewustwording over brandveiligheid) maar ook bij het uitvoeren van de actie (leuk en waardevol om te doen).
De ouderen waar een huisbezoek tot stand is gekomen zijn blij met dit bezoek. Bij ongeveer een derde van de bezochte ouderen zijn rookmelders opgehangen. Daar is dus aanwijsbaar de brandveiligheid vergroot.
Door de focus op brandveiligheid is het lastig om ook het onderwerp van de politie en de welzijnsorganisatie goed tot zijn recht te laten komen.

Verbeterpunten

De nadruk op de kwaliteit van de bezoeken staat voorop. Toch zoeken we ook naar mogelijkheden om de kwantiteit van de huisbezoeken te vergroten.
Ook het netwerk willen we verbreden. Daarom gaan we proberen om de huisbezoeken ook in een andere gemeente te starten.
Een belangrijk aandachtspunt is een goede selectie van de adressen. Zodat de aangeschreven adressen ook zo veel mogelijk daadwerkelijk bezocht worden.

Effectmeting:

Er is geen nulmeting vooraf gedaan.

De huisbezoeken zijn na de 1e pilotronde geëvalueerd. Hiervan is een verslag op te vragen.

Lokatie:

De huisbezoeken zijn ingezet bij geselecteerde adressen van zelfstandig wonende ouderen.

Exposure:

De gemeente in welke straten/gebouw de huisbezoeken worden gebracht. Alle bewoners krijgen een brief met aankondiging van de actie (bedoeling, uitvoerenden en datum).

Verder wordt er geen ruchtbaarheid aan gegeven.

 

 

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Samenwerkende organisaties