| Voorlichting na brand Limburg-Noord | Detail | Projecten

Voorlichting na brand Limburg-Noord

Project omschrijving

Naar aanleiding van een woningbrand zal na overleg tussen de bevelvoerder/OvD die bij de inzet betrokken is geweest en team Brandveilig Leven worden besloten of het zinvol is een bijeenkomst ‘voorlichting na brand’ te organiseren.
Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben we met de gemeenten afgesproken dat zij de organisatie van deze bijeenkomsten op zich nemen en wij als Brandweer hier uitvoering aan geven.

Tijdens de presentatie zal kort de inzet van brandweer tijdens de desbetreffende brand besproken worden, vervolgens zullen de thema’s voorkomen en signaleren van brand en het veilig vluchten besproken worden.

Doelstellingen

Voorlichting na brand heeft tot doel de burger te informeren zodat de bewustwording over brandveiligheid toeneemt en daardoor de zelfredzaamheid wordt verhoogd.

Methodiek

  • Voorlichting

Ervaringen

De ervaring is dat er heel positief gereageerd wordt op voorlichting na brand, zowel door genodigden als intern. Het allerbelangrijkste is de communicatie, hier staat of valt een bijeenkomst mee. Het beste kunnen buurtbewoners persoonlijk uitgenodigd worden door de gemeente d.m.v. het aanbellen aan huis zodat uitgelegd kan worden wat de bedoeling is. Voor de mensen die niet thuis zijn is er een uitnodigingsbrief.

Effectmeting

Nee, aangezien iedere bijeenkomst eenmalig is.

Setting / locatie

De voorlichting kan het best gegeven worden op een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van het incidentadres. Denk hierbij aan een café-zaal, buurthuis, gemeentehuis, politiebureau brandweerkazerne etc.

Exposure

De gemeente zorgt verder voor de communicatie en nodigt buurtbewoners persoonlijk uit om te voorkomen dat er ‘ramptoeristen’ zullen komen.

 | Voorlichting na brand Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Voorlichting na brand Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Voorlichting na brand Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Voorlichting na brand Limburg-Noord | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Limburg-Noord
brandveiligleven@vrln.nl
088 11 90 000

Contactpersoon:
Pieter Verlijsdonk
p.verlijsdonk@vrln.nl

Samenwerkende organisaties