| Samenwerking brandweer en woningcorporaties | Detail | Projecten

Samenwerking brandweer en woningcorporaties

Projectomschrijving

Na een succesvolle samenwerkingsperiode van 2015-2018 ondertekenden BAA en zes grote woningcorporaties opnieuw een intentieovereenkomst. De vorige overeenkomst leidde tot het ophangen van zeker 100.000 rookmelders. Ook zijn meer dan 600 corporatiemedewerkers door de brandweer getraind op brandveiligheid.

 De projectleider vertelt: "Sinds we de corporaties proactief benaderen, lijkt brandveiligheid steeds meer in hun DNA te komen. In het begin zat ik keihard achter de corporaties aan, maar nu komen ze zelf met heel veel vragen. En dan gaat het niet alleen om het geven van voorlichting aan huurders of trainingen aan medewerkers. Sommige corporaties hebben inmiddels zelfs een eigen brandveiligheidsteam. Of vragen of we mee willen denken in een risicogerichte aanpak van brandveiligheid. Inclusief het onderzoeken van mogelijkheden om branden aan de hand van big data te voorspellen. Dit zodat we nog beter maatregelen kunnen nemen om branden te voorkomen.”

 Wethouder Ivens opende de ondertekeningsbijeenkomst. Hij stond stil bij het feit dat de samenwerkende partijen willen zoeken naar een sterkere (en meer integrale) samenwerking met de gemeente op het gebied van brandveiligheid: “Als we willen komen tot minder branden, minder slachtoffers en minder schade is een nog sterkere netwerkgerichte samenwerking nodig met die partijen die de meeste invloed hebben op risico’s en risicogroepen. Corporaties bereiken heel veel inwoners via hun bezit en de informatie- en kennispositie van de brandweer is uniek door haar kennis van branden en door gegevens uit brandonderzoek en statistieken, maar andere partijen hebben een nog grotere invloed op de verschillende doelgroepen. De gemeente is daar één van. En een hele belangrijke. Niet in de laatste plaats omdat de gemeente met haar centrale positie in vele netwerken ook de mogelijkheid heeft om uiteenlopende actoren en facetten van (brand)veiligheid met elkaar te verbinden.”

 In ieder geval tot 19 oktober 2021 zetten BAA en de corporaties gezamenlijk en structureel in op een nog brandveiligere regio. Afgesproken intenties zijn o.a.:  

  • In 2021 hangt in 95% van de corporatiewoningen in regio  Amsterdam-Amstelland een rookmelder.
  • Waar nodig biedt BAA relevante medewerkers van corporaties een (opfris)training op maat over het plaatsen van rookmelders, (het verkleinen van) brandrisico’s en het adviseren van huurders daarover.
  • Inzet op een protocol dan wel campagne met als doel het vrij krijgen en houden van vluchtroutes. 

Doel

Samenwerking tussen brandweer en woningcorporaties

Methodiek

  • Ketenaanpak

Exposure

Diverse artikelen ip intra- en internet.

 | Samenwerking brandweer en woningcorporaties | Detail | Projecten