| Rookmelderactie Wooncorporatie | Detail | Projecten

Rookmelderactie Wooncorporatie

Project omschrijving

Servatius Wonen & Vastgoed organiseert jaarlijks de ‘Servatiusdag’: een speciale activiteit voor haar huurders. Deze keer stond de ‘Servatiusdag’ in het teken van brandveilig leven.

 In de ochtend heeft Brandweer Zuid-Limburg 40 personen (medewerkers wooncorporatie, bewonerscommissies en vrijwilligers) een cursus gegeven. De cursus omvatte een algemene voorlichting over Brandveilig Leven en een instructie over het plaatsen van rookmelders.

 In het tweede dagdeel zijn de 40 cursisten, onder toezicht van rayonmedewerkers van de wooncorporatie en de brandweer, rookmelders gaan plaatsen in woningen van huurders van de wooncorporatie. In totaal hebben zij die middag 600 rookmelders geplaatst in woningen in verschillende woonwijken.

Methodiek

  • Voorlichting
  • Ketenaanpak
  • Draagvlak creëren
  • Woningcheck
  • Expeditie

Ervaringen

In korte tijd wordt een grote groep opgeleid tot ambassadeur van Brandveilig Leven en leren zij hoe ze rookmelders het beste kunnen plaatsen

Daarnaast zijn er in korte tijd (één middag) veel rookmelders geplaatst (600 stuks) waardoor de woningen direct brandveiliger geworden zijn. Deze activiteit was dus hoog in effectiviteit en efficiëntie.

 Ook de directie van de wooncorporatie en de vrijwilligers waren enthousiast. De directie heeft aangegeven om te kijken naar een verdere uitrol.

 Voor de wooncorporatie is een dergelijk project een grote kostenpost. Zodoende is het belangrijk om een dergelijk project bijtijds mee te nemen in de meerjarenbegroting.

Effectmeting

Na afloop is de dag mondeling geëvalueerd met de 40 vrijwilligers. Alle betrokkenen waren enthousiast over de dag en vonden uitrol van dit rpoject wenselijk.
In totaal zijn er circa 600 rookmelders geplaatst. Hierdoor zijn de woningen brandveiliger geworden. 

Setting / locatie

  • De instructie vond plaats op het kantoor van de wooncorporatie
  • De implementatie vond plaats in de woningen van de huurders van de wooncorporatie

Exposure

  • Persbericht vooraf en achteraf.
  • Het aanschrijven en benaderen van bewonerscommissie en vrijwilligers.
  • Het aanschrijven van alle geselecteerde woningen met de melding wanneer de vrijwilligers aan huis komen voor het plaatsen van een rookmelder.


 | Rookmelderactie Wooncorporatie | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Zuid Limburg
088-4507450
info@brwzl.nl

Contactpersoon:
J.A.M. (Jos) Loijens
J.Loijens@brwzl.nl

Samenwerkende organisaties