| Professor Blussemans | Detail | Projecten
 | Professor Blussemans | Detail | Projecten

Professor Blussemans

Project omschrijving

Met ons 'sterkste' campagnemiddel, een echte brandweerauto, bezoeken we alle scholen in de regio. In ruil voor alle toeters en bellen op ons voertuig vragen we maximaal 30 minuten in de klas. Deze tijd gebruiken we om uit te leggen wat het idee is van onze Professor. De kinderen krijgen de blusser-checklist, een poster en een Vakantie Doeboek van Blussemans.

Doelstellingen

 Het doel van onze actie is om de brandveiligheid in huis te stimuleren en daarbij invulling te geven aan 4 pijlers: 
- Voorkomen van Brand
- Alarmeren bij Brand
- Vluchten bij Brand én
- Nazorg 

Methodiek

Combinatie van voorlichten en ervaren. 30 minuten in de klas uitleg over de opdrachten. Bij het voertuig kijken en aankomen, dat vinden de kids geweldig.

Ervaringen

Zowel leerlingen, docenten, ouders als collega's van de brandweer zijn erg enthousiast. De opdrachtkaart is een gerichte actie voor thuis en vraagt om meer. Ouders worden aangezet tot uitvoering indien zaken niet op orde zijn. Door de winkans is een extra stimulans gekomen om aan het eigen huisadres alles te controleren op brandveiligheid.

Setting en locatie

In 2011 hebben 170 (van de ruim 250) scholen meegedaan.

Exposure

Alle scholen hebben een mailbericht ontvangen. Aangevuld met bekende adressen van directeuren en docenten.
Wij hebben hiervoor géén aparte partij in de hand genomen voor een compleet overzicht. 

Extra informatie

Het concept is ontwikkeld en aangekocht door Brandweer Brabant-Noord. Het gebruik van alle ontwerpen en documenten is vrij indien het gedachtegoed hetzelfde is als bij deze campagne en niet commercieel wordt gebruikt. Met een minimale inspanning van de ontwerpers kan het geheel in eigen huisstijl worden omgezet. Bij eventuele aanpassingen is de afspraak dat we hiervoor de originele ontwerpers (Aart & Van Breensma) een voorstel laten doen.

 | Professor Blussemans | Detail | Projecten
 | Professor Blussemans | Detail | Projecten
 | Professor Blussemans | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Brabant-Noord

Contactpersoon:
Tjerk de Laat & Niek van Boven
risicobeheersing@brwbn.nl

Samenwerkende organisaties