Pop up store

Project omschrijving

Een 'winkel' waar mensen bewust gemaakt kunnen worden van de risico's en het gevaar op en bij brand in en om het huis, dit door het geven van voorlichting, het laten ervaren wat brand/rook is.

Doelstellingen

  • Bewustwording
  • Voorlichting

Methodiek

  • Voorlichting
  • Advies op maat
  • Woningcheck
  • Scholing

Ervaringen

Bekijk de bijlage voor de evaluatie (pop-up store brandveilig leven Tilburg en vanuit de VR is Daan van Eeden bezig met een regio-aanpak)

Effect / evaluatie

Het aantal bezoekers is bijgehouden, het effect niet hard gemeten.
Ongeveer 800 bezoekers (over 8 dagen).
85% deed mee aan de oefeningen
75 leerlingen BO en 60 leerlingen VO.

Aandacht in de media

Lokale media, Burgemeester, Social media, directe omgeving dmv brief. 

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Midden- en West-Brabant
(088) 225 01 00


Contactpersoon:
Bas Visser
bas.visser@brandweermwb.nl
Yvonne van Santbergen yvonne.van.santbergen@brandweermwb.nl

Samenwerkende organisaties