| Opdrachtgeverschap Technasium | Detail | Projecten

Opdrachtgeverschap Technasium

Project omschrijving

Het Technasium is gericht op het bèta-onderwijs van HAVO en VWO waarbij ‘onderzoek en ontwerpen’ centraal staat. Leerlingen werken in teamverband aan actuele bèta-technische opdrachten van externe opdrachtgevers. Brandweer Fryslân is externe opdrachtgever binnen alle 6 Friese Technasium-onderwijsinstellingen.

 In 2016 is Technasium-leerlingen gevraagd om een innovatieve technische voorziening te ontwikkelen om woningbrand te voorkomen of zo te beperken, zodat thuiswonende senioren voldoende tijd hebben om zichzelf in veiligheid te brengen of door anderen in veiligheid te worden gebracht. 

Doelstellingen

Door opdrachtgeverschap van Brandweer Fryslân binnen het Technasium-onderwijs gaan scholieren voor een langere periode aan de slag met het onderwerp brandveiligheid.
Brandveiligheidsbewustzijn wordt op deze wijze een gegrond onderdeel van het gedachtegoed van deze scholieren binnen het bèta-onderwijs.
Daarnaast worden scholieren enthousiast gemaakt voor een beroepskeuze binnen het (brand)veiligheidsdomein. 

Methodiek

  • Scholing
  • opdrachtgever project

Ervaringen

Positief, zowel vanuit Brandweer Fryslân als vanuit de betrokken onderwijsinstellingen. 

Effectmeting

vindt nog plaats.

Exposure

Regionale media (Omroep Fryslân), social media (Facebook, Twitter) 

Setting / Locatie

Middelbaar onderwijs (Technasia)

 | Opdrachtgeverschap Technasium | Detail | Projecten
 | Opdrachtgeverschap Technasium | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Fryslân
Mw. R. Hogeterp

Samenwerkende organisaties