| Oefenen in de wijk | Detail | Projecten

Oefenen in de wijk

Project omschrijving

Bij ‘oefenen in de wijk’ wordt een brandweeroefening van een lokale blusgroep gecombineerd met een voorlichting over brandveiligheid in en rondom huis.
Omwonenden van het oefenobject worden via een flyer in de bus uitgenodigd om te komen kijken bij een woningbrandoefening in hun wijk.
Hier krijgen buurtbewoners uitleg over de wijze waarop de brandweer een woningbrand bestrijdt, maar raken mensen ook bekend met het feit dat zij de eerste minuten na het ontdekken van een brand – in afwachting van de brandweer – op zichzelf zijn aangewezen.
Daarnaast wordt uitleg gegeven over veelvoorkomende brandoorzaken in en rondom huis, het belang van rookmelders en het kennen van je vluchtweg. 

Doelstellingen

Via ‘oefenen in de wijk’ wil Brandweer Fryslân woningeigenaren/huurders bewuster maken van de risico’s van brand en hun gedrag brandveiliger maken. De brandweer heeft daarbij vier doelen:

  • brand voorkomen
  • brand snel ontdekken
  • verspreiding van brand vertragen
  • weten wat te doen bij brand 

Methodiek

  • Voorlichting

Ervaringen

Buurtbewoners krijgen een realistisch beeld van een brandweerinzet bij een woningbrand.
Zij worden op een laagdrempelige manier bewust gemaakt van brandveiligheid in en rondom huis, welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om brand zoveel mogelijk te voorkomen en hoe te handelen wanneer er onverhoopt toch brand uitbreekt. 

Effectmeting

nog niet bekend.

Exposure

Intern: onderdeel uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018

 Extern: onder de aandacht gebracht bij gemeenten en woningcorporaties. Inzet lokale en regionale media. 

Setting / Locatie

In de wijk

 | Oefenen in de wijk | Detail | Projecten
 | Oefenen in de wijk | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Fryslân
Mw. R. Hogeterp

Samenwerkende organisaties