| Lespakket 'Brandweer op school' | Detail | Projecten

Lespakket 'Brandweer op school'

Project omschrijving

Voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 is een gevarieerd lesprogramma opgezet. Zowel digitaal als met lesboekjes krijgen de kinderen in de klas les over brandveiligheid. De leraren worden hier ondersteund met een lerarenhandleiding. In de boekjes staan zowel klassikale als thuis opdrachten.

Doelstellingen

Met het lespakket worden kinderen van groep 1 t/m 8 meegenomen in brandveiligheid en de diverse werkzaamheden van de brandweer.

Methodiek

  • Voorlichting
  • Scholing

Ervaringen

Op dit moment wordt een nieuw lespakket aangeboden waarmee nog geen ervaring is opgedaan. Het oude lespakket is altijd goed ontvangen door de deelnemende scholen.

Effect / evaluatie

Met ingang van het nieuwe lespakket zijn er een tweetal toetsen opgenomen. Deze kunnen gemonitord en geëvalueerd worden.

Setting / locatie

Scholen

Exposure

Intern; Opgenomen in programmaplan, opgenomen in interne presentatie BvL
Extern; gepromoot bij gemeenten en scholen, media

 | Lespakket 'Brandweer op school' | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Contactpersoon:
Sander Cremers en Wouter van der Dennen
Brandveiligleven@vrbzo.nl

Samenwerkende organisaties