| Brandveilig Leven leer je nu! | Detail | Projecten

Brandveilig Leven leer je nu!

Project omschrijving

Met het project ‘Brandveilig Leven leer je nu!’ geven we voorlichting aan kinderen van groep 6 over brandveiligheid in de eigen woonomgeving.
Het is een interactieve voorlichting, waarbij voorkomen, signaleren en handelen bij brand centraal staat.

De voorlichting wordt gegeven door ambassadeurs Brandveilig Leven (vrijwilligers van de lokale brandweerposten en medewerkers uit de 24-uursdienst).

Doelstellingen

De voorlichting op basisscholen heeft tot doel het creëren van veiligheidsbewustzijn bij kinderen en indirect bij de gezinnen van de kinderen.

Methodiek

  • Voorlichting

Ervaringen

De ervaringen zijn positief. De kinderen van groep 6 vinden het leuk en de ambassadeurs zijn enthousiast  om aan een groep kinderen te vertellen over brandveiligheid.

Van leerkrachten horen we terug dat er nog veel over nagepraat wordt door de kinderen. 

Effectmeting

Voorafgaand aan de voorlichting vullen de kinderen een enquête in. Daarmee peilen we het kennisniveau en kunnen we sturen aan welke onderwerpen er meer aandacht moet worden gegeven.

Het is de bedoeling om in groep 8 een vervolg hieraan te geven, waarbij opnieuw gemeten wordt wat het kennisniveau is. Dit wordt momenteel ontwikkeld. 

Exposure

Het product heeft extern aandacht gekregen door media-aandacht bij de eerste les die verzorgd werd in het kader van dit programma.

 Het product heeft intern aandacht gekregen door de organisatie te informeren over de voorlichting op basisscholen.
En er worden ambassadeurs (repressieve brandweercollega’s) ingezet die de lessen verzorgen. 

Setting / Locatie

Het product wordt ingezet op basisscholen.

 | Brandveilig Leven leer je nu! | Detail | Projecten
 | Brandveilig Leven leer je nu! | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Veiligheidsregio Gelderland Zuid
B. Duijzer

Samenwerkende organisaties