| Brandgevarenstand | Detail | Projecten

Brandgevarenstand

Project omschrijving

Tijdens open dagen, veiligheidsdagen en andere evenementen met een veiligheids- of brandweercomponent wordt de  Brandgevarenstand ingezet. In deze stand worden kinderen en hun ouders uitgenodigd tenminste 10 brandgevaren te zoeken.

 Daarna gaan ze in gesprek met een brandweerman of –vrouw en onderzoeken ze aan de hand van 3 vragen de veiligheidssituatie thuis en welke veilige acties ze thuis gaan uitvoeren. Ze krijgen een brandweertas met informatie en een vluchtplankleurplaat mee.

 Na het bezoek aan de stand ontvangen de deelnemers 2 e-mails.

 •  Na twee weken ontvangt men een enquete van 3 minuten waarin onder andere gevraagd wordt welke acties men heeft uitgevoerd.
  (herinnering aan het onderwerp en in de enquete wordt aangezet tot actie als men het nog niet deed)
 • Het gezin ontvangt een e-mail met een bedankje en een kort verslag van de enquete.
  (herhaling en motiveren tot overnemen van gedrag dat anderen vertonen)

Methodiek

 • Voorlichting
 • Draagvlak creeëren
 • Positieve associatie
 • Herhaling van informatie
 • Gebruik goede merk brandweer

Ervaringen

De brandgevarenstand is zeer laagdrempelig. Kinderen en hun ouders stappen bij enige drukte in de stand zelf naar binnen. En 4 van de 5 gezinnen stapt naar binnen als je vraagt of ze willen helpen of zoeken.

Soms is het zo druk dat niet met iedereen een gesprek kan worden gegaan!

Het zoeken van de gevaren en de overgang naar de 3 vragen is heel vanzelfsprekend. Waar men in het verleden weinig tijd nam voor een gesprek over brandveiligheid, komen nu vragen van de mensen zelf. En ook mensen die in eerste instantie zeggen dat alles veilig is gaan vaak weg met een goed voornemen een daadwerkelijke actie uit te voeren.

Effectmeting

De effectmeting is aan de hand van het zoek de gevarenformulieren en de enquetes gedaan;

70% van de bezoekers zeggen in de stand dat ze een brandveiligheidsactie gaan uitvoeren

31% van de bezoekers beantwoord de enquete

79% van de respondenten heeft een brandveiligheidsactie uitgevoerd (dat is 25% van alle bezoekers)

In ruim 50% van de gevallen gaat het over praten over brandveiligheid en/of het maken van een vluchtplan

11% van de respondenten heeft een rookmelder(s) (bij)geplaatst

Setting / locatie

Brandweer open dagen, veiligheidsdagen en andere evenementen met een veiligheids- of brandweercomponent

Exposure

Brandweer open dagen, veiligheidsdagen en andere evenementen met een veiligheids- of brandweercomponent

 | Brandgevarenstand | Detail | Projecten
 | Brandgevarenstand | Detail | Projecten
 | Brandgevarenstand | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Hollands Midden
Mw. J. Kooijman

Samenwerkende organisaties