Adverteren op Facebook

Projectomschrijving

Het doelgericht adverteren op Facebook bij voorlichtingsactiviteiten

Doel

Regulier adverteren.

Methodiek

  • Voorlichting
  • Draagvlak creëren
  • Woningcheck

Lokatie

Facebook berichten en campagnes

Exposure

  • Het regulier adverteren van berichten op Facebook.
  • Het adverteren van thema-gerichte Facebookberichten
  • Facebookberichten adverteren in de provincie Utrecht
  • Facebookberichten postcode-gericht adverteren bij voorlichtingsactiviteiten
  • Facebookberichten postcode-gericht adverteren t.b.v. Voorlichting na brand

 Hiermee hebben we in 2018 ruim 1,3 miljoen views gehad