| Veilig recreëren in Noordwijk | Detail | Projecten

Veilig recreëren in Noordwijk

Projectomschrijving

Een project van de gemeente Noordwijk, waarbij de Omgevingsdienst namens de gemeente de regie over dit traject heeft en de brandweer adviseert. Door nauwe samenwerking tussen de partners, persoonlijke aandacht voor de betrokkenen en een opbouw in 3 fasen worden zonder bestuursdwang 27 recreatieparken (brand)veiliger. Op dit moment (maart 2018) bevinden we ons aan het einde van fase 2 en starten we met de derde fase.

Het project is in 3 fasen opgebouwd
1e Quick wins en bewustwordingà goede toegang tot de parken, rookmelders, ontruimingsplan
2e Bereikbaarheid en bluswatervoorziening op de parken (op 2 parken na afgerond)
3e Voldoende (meerdere) toegangen tot de parken en beperking brandoverslag

Doel

Veilig recreëren in Noordwijk

Methodiek

 • Draagvlak creëren

Ervaringen

 • Er is vooral bewustwording gebruikt:
  • Face-to-face contact
  • Ingezet op voorlichting, uitleg, risico’s laten zien en oplossingsmogelijkheden besproken
  • Als er opnieuw vragen bleken, persoonlijk gesprek/langsgaan om uit te leggen
  • Het belang voor de ander benadrukken
  • Problemen visueel maken, bijvoorbeeld door met een TAS ter plaatse te laten zien dat er niet voldoende doorgang is
 • De persoonlijke inzet van de burgemeester zelf:
  • Was bij de eerste collectieve bijeenkomst/aftrap en benoemde noodzaak en belang van het project
  • Bij vragen werden mensen uitgenodigd bij hem langs te gaan of hij ging mee naar overleggen als er weerstand was of vragen waren
 • De inzet van lokale (markt)partijen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd en collectief opdrachtgeven waardoor kosten minder hoog waren. (bekendheid, vertrouwen, kostenbesparing)
 • Er is veel goodwill en vertrouwen opgebouwd door ook te zoeken naar een oplossing waarin alle partijen zich konden vinden.

Effectmeting

Er zijn per park maatwerk voorzieningen getroffen;

 • Preventieve verbetering (RM’s en bewustwording)
 • Repressief beter inzetten mogelijk gemaakt
 • Zonder bestuursdwang/aanschrijvingen voor elkaar gekregen

Goede samenwerking tussen omgevingsdienst, gemeente en BRW

Setting / locatie

27 recreatieparken Noordwijk

Exposure

Persoonlijk contact en via media

 

 | Veilig recreëren in Noordwijk | Detail | Projecten
 | Veilig recreëren in Noordwijk | Detail | Projecten
 | Veilig recreëren in Noordwijk | Detail | Projecten
 | Veilig recreëren in Noordwijk | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Veiligheidsregio Hollands Midden
Dhr. A. Bakker