| Scholenprogramma Brandweer Limburg-Noord | Detail | Projecten

Scholenprogramma Brandweer Limburg-Noord

Project omschrijving

Binnen het scholenprogramma wordt toegewerkt naar een zogenaamde leerlijn fysieke veiligheid vanaf groep 1 van het basisonderwijs waarbij ook heel gericht de ouders worden betrokken tot en met de onderbouw (13-14 jarigen) van het voortgezet onderwijs. Op dit moment wordt de meeste aandacht besteedt aan het basisonderwijs met als insteek ‘voorkómen is beter dan genezen’. Er wordt gebruik gemaakt van ‘Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid', een lespakket voor leerlingen van groep 6 t/m 8 (en hun ouders/verzorgers). Hiermee willen we het brandveiligheidsbewustzijn vergroten, brandveilig gedrag aanleren én kinderen leren wat zij zelf kunnen doen als er brand uitbreekt.
Door thuis de lesstof te bespreken, leren kinderen om ook hier brandonveilige situaties te herkennen en te benoemen. Op deze manier willen we bij hele gezinnen het bewustzijn vergroten.

Doelstellingen

 Gerichte aandacht voor brandveiligheid op school en thuis.

Methodiek

  • Expeditie
  • Scholing

Ervaringen

Docenten, leerlingen en ouders zijn erg enthousiast en vinden het leerzaam.

Setting en locatie

50% van alle scholen. We streven naar alle scholen in Noord en Midden Limburg. 

Exposure

Veel mailverkeer naar de scholen toe. Actief bellen met directeuren en docenten. Werving via Risicobeheersing.
Vanaf 1 sept 2016 is de werving overgenomen door Young Crowds.

Extra informatie

1. De docent verzorgt een introductieles (ca. 1 lesuur) over brand en brandveiligheid, bespreekt ervaringen met de leerlingen en voert enkele proefjes uit.

2. In de daaropvolgende weken gaat de leerkracht aan de slag met de lesstof uit  het lesboekje (ca. 5 lesuren).
Enkele opdrachten maken de leerlingen zelfstandig (thuis), zoals de brandveiligheidscheck van hun eigen woning en het maken van een vluchtplan.
De overige opdrachten zijn klassikaal én interactief van aard (zoals een rollenspel).

3. De laatste les, gegeven door de Brandweer, bestaat uit een demonstratie met een rookhuisje (met aandacht voor het ontstaan van brand in huis, ontwikkeling van rook en het ophangen van rookmelders), een veiligheidsexpeditie op school en een terugblik op het lesprogramma met de leerlingen.

 | Scholenprogramma Brandweer Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Scholenprogramma Brandweer Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Scholenprogramma Brandweer Limburg-Noord | Detail | Projecten
 | Scholenprogramma Brandweer Limburg-Noord | Detail | Projecten

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Limburg-Noord
brandveiligleven@vrln.nl
088 11 90 000

Contactpersoon:
Jim Caris
j.caris@vrln.nl

Samenwerkende organisaties