| Lespakket Brand Meester | Detail | Projecten

Lespakket Brand Meester

Project omschrijving

Lespakket voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. Onderwerpen die in het lespakket aan de orde komen zijn: rookmelders, kleine blusmiddelen, vluchten, brandgevaarlijke situaties, brandwonden en vuurwerk. 
Daarnaast wordt ieder onderwerp afgesloten met een keuzeopdracht. 

Doelstellingen

Bewustzijn omtrent brandveiligheid vergroten bij kinderen en ouders en andere familie.

Methodiek

  • Scholing

Ervaringen

De lesstof is met leraren en onderwijskundigen afgestemd. Het boekje wordt zeer positief ontvangen.

Effectmeting

Volgt nog.

Exposure

Het project is middels een kick-off in maart 2017 officieel van start gegaan. Daarnaast ontvangen de scholen jaarlijks een mailing hierover.

 | Lespakket Brand Meester | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Brandweer Flevoland
Mw. A. van der Woude

Samenwerkende organisaties