| Brandweer op School | Detail | Projecten

Brandweer op School

Productomschrijving

Uw basisschool is betrokken bij maatschappelijke kwesties als brandveiligheid. Als '21e-eeuwse vaardigheid' maakt brandveiligheid onderdeel uit van uw lespakket of u kiest het als thema, bijvoorbeeld bij het onderwerp beroepen.

Het lesmateriaal sluit aan bij de kerndoelen uit het primair onderwijs. U kunt de kinderen spelenderwijs laten ontdekken, ervaren en onderzoeken wat de brandweer doet, wat de risico's van brand zijn en wat ze zelf kunnen doen.

Voor wie?

De leerlijn is voor leerlingen, leraren en interne begeleiders van het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs van groepen 1 t/m 8.

Wat houdt het in?

Brandweer op School is een praktische en complete leerlijn bestaande uit verschillende lespaketten;

  • Het lesmateriaal is onderverdeeld in een digitaal programma met werkbladen voor groep 1/2;
  • En werkboekjes met digitaal materiaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8;
  • Voor alle groepen is de opbouw van het lesprogramma gelijk;
  • En komen de thema’s voorkomen, alarmeren, vluchten en bestrijden aan bod;
  • De opdrachten zijn divers, zodat het materiaal kinderen met verschillende leerstijlen aanspreekt;
  • Leerlingen leren, ontdekken en doen in de lessen;
  • Een aantal brandweer organisaties biedt aanvullend op dit lespakket een 'gastles' aan.

Samenwerking

Als brandweer werken we graag met uw school of scholengemeenschap samen. We lichten dan ook graag toe wat de leerlijn u te bieden heeft en waarvoor u de brandweer kan inzetten om dit tot een succes te maken.

Kosten

De inzet van de Brandweer is kostenloos.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze leerlijn kunt u kijken op www.brandweeropschool.nl

 (Brandweer op School wordt door meerdere brandweer organisaties aangeboden. Het kan zijn dat de invulling per organisatie inhoudelijk iets afwijkt. )

 | Brandweer op School | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

www.brandweeropschool of mail naar

Samenwerkende organisaties