| 4vuurwerkveilig | Detail | Projecten

4vuurwerkveilig

Project omschrijving

Door het gebruik van vuurwerk raken er jaarlijks rondom Oud en Nieuw veel mensen gewond.

Ter indicatie: tijdens de jaarwisseling 2015/2016 hebben zich 482 door vuurwerk verwonde personen gemeld op de Spoedeisende Hulpafdelingen van de ziekenhuizen in Nederland.

Om de kennis rondom het afsteken van vuurwerk te verbeteren, is in 2015 het digitale platform “4Vuurwerkveilig” gelanceerd.

Dit met als doel het aantal toekomstige slachtoffers te reduceren. 

Doelstellingen

Verminderen van slachtoffers door het afsteken van vuurwerk.

Methodiek

  • scholing d.m.v. een presentatie
  • website met online training

Ervaringen

De lesmethode is geëvalueerd in de regio Gooi en Vechtstreek. De deelnemende scholen, leerkrachten, leerlingen en vuurwerkvoorlichters in Gooi en Vechtstreek zijn enthousiast en zien de meerwaarde. De evaluatie heeft uitgewezen dat de leerlingen de lessen leuk vinden om te krijgen, het sluit goed aan bij hun belevingswereld.

Ook in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn de reacties positief (gestart in 2015).

Effectmeting

De landelijke metingen worden uitgevoerd door VeiligheidNL.

De evaluatie van de campagne 2015/2016 toont de effectiviteit van de campagne. Deze externe meting herbevestigd de positieve resultaten van de eerder uitgevoerde metingen in de voorgaande jaren. Onder andere op het gebied van kennis en gedrag van de leerlingen is een

duidelijke verbetering zichtbaar na het volgen van de lesmethode.

Zie ook: Evaluatie 4 Vuurwerk Veilig lessen 2015-2016 (bron: VeiligheidNL)

Setting / locatie

Vanuit VeiligheidNL/Brandweer richten wij ons in de campagne primair op de leerlingen in groep 8 (basisscholen).

 Ter aanvulling:

De landelijke media campagne richt zich op de doelgroep 18 – 25 jaar.

Deze wordt gecoördineerd vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Exposure

Vanuit de samenwerkende organisaties worden initiatieven ontplooid om zoveel mogelijk kinderen/personen in deze campagne te bereiken.

Ook de media worden hierin betrokken.