| (Brand)veiligheid in het paardenbedrijf | Detail | Projecten

(Brand)veiligheid in het paardenbedrijf

Project omschrijving

Een samenwerkingsvorm waar 3 partijen, t.w. Studenten Stenden Hogeschool (minor Horse Business Management), Paardenbedrijven (maneges, paardenpensions ed) en de Brandweer (risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding) theoretische en praktische kennis en ervaring delen rondom ‘paarden’ en brandveiligheid.

Doelstellingen

 • Studenten HBO verdiepen zich in (brand)veiligheid in paardenbedrijven en tijdens evenementen met paarden
 • Repressieve brandweermensen leren omgaan met paarden
 • Paardenbedrijven oefenen inzet brand

Methodiek

 • Voorlichting
 • Advies op maat
 • Praktijk oefening

Ervaringen

Vanaf 2010 is “brandveiligheid” opgenomen in de minor Horse Business Management van de Stenden Hogeschool.

 • de brandweer geeft jaarlijks een college ‘Brandveiligheid in het paardenbedrijf” voor de studenten van de Stenden Hogeschool.
 • De studenten maken een (brand)veiligheidsplan voor de paardenbedrijven.
 • Brandweerposten oefenen een inzet brand op paardenbedrijven in hun verzorgingsgebied
 • Studenten en paardenbedrijven leren brandweermensen veilig om te gaan met paarden bij brand en hulpverlening

Effectmeting

Tot nu toe zijn in Drenthe 14 paardenbedrijven en 14 brandweerposten betrokken geweest bij deze samenwerkingsvorm.

Ongeveer 60 studenten hebben de minor HBM gevolgd en zich verdiept in de (brand)veiligheid in paardenbedrijven en tijdens evenementen.

De win-win-win situatie van deze samenwerking wordt door alle partijen zeer positief ervaren.

Setting / locatie

 • Stenden Hogeschool Emmen
 • 14 paardenbedrijven in Drenthe
 • 14 brandweerposten in Drenthe

Exposure

Rechtstreeks benaderen verschillende partijen.

 | (Brand)veiligheid in het paardenbedrijf | Detail | Projecten
 | (Brand)veiligheid in het paardenbedrijf | Detail | Projecten
 | (Brand)veiligheid in het paardenbedrijf | Detail | Projecten
 | (Brand)veiligheid in het paardenbedrijf | Detail | Projecten
 | (Brand)veiligheid in het paardenbedrijf | Detail | Projecten
 | (Brand)veiligheid in het paardenbedrijf | Detail | Projecten

Downloads

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Veiligheidsregio Drenthe
Mw. A. Hulshof

Samenwerkende organisaties