‘Impact woningbrand altijd enorm’

‘Impact woningbrand altijd enorm’

Gepubliceerd op: 03-04-2018

Vandaag publiceerde de Brandweeracademie voor de tiende keer op rij het Jaaroverzicht fatale woningbrandenIn 2017 vielen er 28 dodelijke slachtoffers als gevolg van een niet met opzet veroorzaakte fatale woningbranden.

‘Die 28 slachtoffers zijn er nog altijd 28 te veel. Hoewel de cijfers in lijn zijn met de afgelopen jaren, is een woningbrand altijd ingrijpend. Reden te meer om ons te blijven inzetten op het voorkomen van brand’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland.

Ziekenhuis

Jaarlijks melden zich 80.000 mensen met brandwonden bij de huisarts of huisartsenpost. Voor 1.300 slachtoffers van brandwonden is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Bij 768 (cijfers 2016) mensen zijn de brandwonden zo ernstig, dat opname in één van de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) nodig is.

Rook

‘Tel daarbij op dat de brandweer gemiddeld om de dag een persoon bij een woningbrand redt (zie Rapport Reddingen bij brand 2014/2015 verschenen). Anders was het aantal slachtoffers nog hoger uitgevallen. Bij een derde van de slachtoffers is er sprake van een directe levensbedreiging, vaak door zware rookontwikkeling. Dichte rook zorgt ervoor dat je snel gedesoriënteerd raakt en moeilijk kunt vluchten. Rook is giftig en de grootste bedreiging en oorzaak van letsel. Gelukkig hebben wij een grote repressieve organisatie en zijn wij snel paraat.’

Eenvoudige maatregelen

Wevers: ‘Voor de brandweer bevestigt dit rapport dat we ons moeten blijven inzetten voor alles wat is gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. We geven voorlichting op scholen, doen veel huisbezoeken en voeren campagnes met partners als de Brandwonden Stichting. In heel Nederland zetten brandweercollega’s prachtige initiatieven op die ons bewust maken van de risico’s die we dagelijks lopen. Met eenvoudige maatregelen kunnen we branden voorkomen. Blussen voordat het brandt. Dat is superbelangrijk, want in een paar minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand. Rookmelders zijn daarom van levensbelang.’

Het originele artikel staat HIER